Ubezpieczenia dla biznesu

„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana".
~ Heraklit z Efezu

Ryzyko jest wpisane w zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem.
Dziś już wiemy, że jedynym pewnym wskaźnikiem jest zmiana.
Zabezpiecz swój biznes i skoncentruj się na spokojnym
rozwoju Twojej firmy.

Ubezpieczenia dla informatyków i programistów

Najczęściej spotykane choroby wśród informatyków to: bóle pleców, zawały, udary, żylaki i ścięgna nadgarstka. Dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu dla zawodów IT, będziesz mógł wykonywać swój zawód bez obawy utratę płynności finansowej.

Ubezpieczenia dla lekarzy

Tysiące udanych operacji i prawidłowych diagnoz powoduje, że Twoi pacjenci darzą Cię zaufaniem. Nawet jeśli jesteś odpowiedzialnym profesjonalistą, może Ci się przytrafić wypadek, choroba i niezdolność do pracy. Dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu dla lekarzy, będziesz mógł wykonywać swój zawód bez obawy o utratę płynności finansowej.

UbezpieczeniA dla przedsiębiorców

ZADBAJ O SUKCESJĘ

Twoja firma może ucierpieć w sytuacji Twojej niespodziewanej choroby czy śmierci ale również w przypadku pożaru czy kradzieży mienia. Tworząc dobry plan sukcesji sprawisz, że Twoja firma będzie funkcjonowała nawet wtedy, kiedy Ciebie zabraknie.

UBEZPIECZENIA KRZYŻOWE

Ubezpieczenie krzyżowe wspólników to unikatowe rozwiązanie, chroniące Twój biznes!

Edyta Dziankowska

Umów się na konsultacje, podczas
których razem dopasujemy polisę do
profilu Twojej działalności zawodowej.

Dlaczego warto stworzyć plan sukcesji dla swojej firmy czy rodziny?

W Polsce nie ma jeszcze zwyczaju tworzenia planów sukcesji i organizowanie zabezpieczeń na wypadek „nagłych i nieprzewidzianych” zdarzeń. Jest to bardzo ważne i pomaga nam uniknąć wielu komplikacji i dodatkowego stresu na wypadek śmierci bliskiej osoby. Niestety najczęściej takie sprawy odkładamy na później. Zabieramy się do tematu, gdy już jest za późno, często nie konsultujemy własnych zamierzeń ze specjalistą, przez co wpadamy w pułapki prawne.

Sądy są areną wieloletnich sporów między spadkobiercami, którzy wcześniej sądzili (a najczęściej myślał tak spadkodawca), że jakoś dojdą do porozumienia. Sprawy jednak się komplikują, jeżeli dochodzą wielkie emocje po śmierci najbliższej osoby. Mamy także do czynienia z sytuacją, gdy spadkobiercy muszą spłacić się wzajemnie, żeby podzielić majątek, czy też z tym, że ktoś ubiega się o zachowek, a my nawet nie pomyśleliśmy, że może mieć do tego prawo np. dzieci z poprzedniego małżeństwa.

Konsekwencje braku planu sukcesji.

Najczęściej, gdy zmarły był jedynym kredytobiorcą, umowa kredytowa wygasa z chwilą jego śmierci i pozostałe saldo do spłaty zostaje długiem spadkowym wymagającym natychmiastowej spłaty. Jeżeli dług nie zostanie spłacony w terminie (najczęściej umowy kredytowe dają na to 14–30 dni), bank może zacząć naliczać odsetki karne.

Jeśli kredyt był na oboje małżonków, to po śmierci jednego z nich bank ma prawo do ponownego przystąpienia do oceny zdolności kredytowej żyjącego małżonka. W takiej sytuacji oczywiście będzie uwzględniał tylko jego wynagrodzenia oraz zobowiązania. Jeżeli się okaże, że nie ma zdolności kredytowej, bank może wypowiedzieć umowę kredytową i wymagać natychmiastowej spłaty długu, a w konsekwencji rozpocząć egzekucję, np. z nieruchomości. Musimy dalej pamiętać, że w wielu sprawach renegocjacji umowy z bankiem są potrzebne decyzje sądu rodzinnego, gdy współwłaścicielami nieruchomości stają się niepełnoletnie dzieci.

Jednym z częstych problemów jest też kwestia dziedziczenia w związkach nieformalnych. Partnerzy w takich związkach nie mają prawa dziedziczyć, cały dobytek staje się własnością dziecka. Jeśli para nie miała dzieci, dziedziczą rodzice. Można przekazać majątek partnerowi w formie darowizny czy testamentu, ale trzeba pamiętać, że jest on wówczas obciążony 20-procentowym podatkiem.